OLEELLISET ASIAT.

Valtuuston TA24-kokous 27.11.2023

Arvoisa herra puheenjohtaja,

Hyvät valtuutetut.

Lahes täydellinen tulevaisuus – siinä tavoite, joka ohjaa – tai jonka pitäisi ohjata – päätöksentekoa ja vastata siihen miksi me täällä olemme?

Viime vuosien aikana on näyttänyt siltä, että kriisit lisääntyvät ja talous menee tiukemmaksi. Velat kasvavat, korot nousevat. Kun kriisit lisääntyvät, niin poliittiset neuvottelut toisaalta näyttävät nopeutuvan.

Yleisen taloustilanteen ymmärrys auttaa osallisia keskittymään olennaiseen. Voi olla, että parlamentaarisesta työskentelystä tasapaino-ohjelmineen oli se hyöty, että pystymme paremmin ymmärtämään todellisuuden?

Soteuudistuksen jälkeiset kaupungit ovat elinvoimaan ja sivistykseen keskittyviä kaupunkeja.

Kaupunkeja joiden tarkoitus on myös tarjota hyvinvoinnin ja terveyden aakkosia, jotta hyvinvointialueilla päästäisiin helpommalla.

Kaupungit ovat uudistuneet kautta vuosikymmenten ja vuosisatojen, niin teemme nytkin. Pakolla tai vapaaehtoisesti, mutta muutos on varma.

Kuntaliiton Sanna Lehtonen sanoi viikko sitten (18.11.) Kuntalehdessä:

”Käytännössä ministeriö pakottaa tämän kuntatalouden mustan perjantain uutisen myötä kunnat sopeuttamaan talouttaan sivistyspalveluja leikkaamalla. Eniten tämä vaikuttaa varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, mutta tuskinpa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut säästyvät leikkauksilta. Kaikkien kuntien talous ei tule tätä kestämään.”

(kunnilta ollaan siis leikkaamassa ylimääräinen 80€/asukas, mikä Lahden tapauksessa tarkoittaisi n. -10M€, olkoonkin että VOS jaksotusta muutetaan ja vaikutukset alkavat v.2025 eteenpäin)

Valtionosuudet romahtavat jaksotetusti ja Pertunmaan pikkukunnan todellisuus tulee olemaan todellisuutta monissa muissakin kunnissa. Sitten monessa kaupungissa.

Voi olla, että Soten kalliin epäonnistumisen onnistuminen on lopulta siinä, että olemme pakotettuja menemään niihin maakunnan kokoisiin tai vähän isompiinkin yksiköihin, jotka verotusoikeudellaan hoitavat ne tehtävät joita kaupungit ennen hoitivat. Sivistyksen, elinvoiman, kaavoituksen, infran.. ja Soten.

Yhdellä valtuustolla, ei lähes kymmenellä valtuustolla. Sama koskee hallintoa.

Onkin niin että edellisen hallituksen hallinnonuudistusta, velkavetoista vastuunsiirtämistä ja kuntavaalikampanjaa seurannutta maksuohjelmaa toteuttaa nyt uusi hallitus, ja ystävät hyvät, kun on tehty liian iso lasku mikä pitää maksaa, niin jälki on tämännäköistä.

Kallista on, hankalaa on. Ehkä rahaa ei olekaan, vaikka sitä piti aina olla?

Arvoisa Puheenjohtaja,

Muuttuvassa maailmassa ja muuttuvissa tilanteissa haluaisimme, että olisi jotain turvallista.

Lahdessa on edelleen monia hyviä ja turvallisia asioita.

Tutkitusti rikollisuus on vähentynyt ja kaupungin keskusta on turvallisempi kuin ennen.

Turvallisuutta tuovat monet uudet tai uusitut julkiset rakennukset. Koulut, päiväkodit ja palvelupisteet.

Lahdessa on suomen uusimmat koulut ja jatkossakin teemme uusia kouluja. Haluamme niistä toimivia ja järkevänhintaisia.

Uskomme että kouluissa tulee olla myös seiniä ja luokkahuoneita. Koulurakennusten ja monitoimitalojen pitää olla toiminnallisesti ja laadullisesti oikeanlaisia.

Kun koulut alkavat olla seinien puolesta kunnossa, niin miten sisältö?

Saavatko opettajamme keskittyä opettamaan, saavatko he keskittyä olennaiseen ilman häiriöitä?

Eräs tapaamani opettaja sanoi, että hän haluaisi ”lisää koulua takaisin kouluun ja että kun saisikin keskittyä opettamiseen.”. Tällaiset viestit on päättäjien otettava vakavasti; jotainhan koulujen arjelle on tehtävä, jos ei se toimi ja jotainhan niille uusille koulurakennuksille on tehtävä, jos eivät arkkitehtuuri ja tilajärjestelyt toimi.

Siksi kokoomuslaiset lautakunnissaan ottivat nyt aloitteen ja palauttivat esim. Mukkulan suunnitelman valmisteluun. Hinta on laatutasoineen yksi asia, mutta myös toiminnallisuudet.

Sivistys tuottaa elinvoimaa ja vain elinvoimainen kaupunki voi ylläpitää palveluita.

Haluamme Lahden olevan elinvoimainen. Siksi olemme kanssanne lisänneet sivistykseen yli sata miljoonaa 7-8 vuodessa ja uskomme vakaasti, että reilulla 300 miljoonalla eurolla sivistyspalvelut voidaan tuottaa kaupungissamme edelleen laadukkaasti.

Hyvät kuulijat! Olemme lisänneet sivistykseen miljoonia! Kaikenlaiset usein kuultavat leikkauspuheet ovat vääristelyä.

Totta on, että miljoonapanostuksista huolimatta lakisääteiset velvoitteet kunnille ovat samanaikaisesti kasvaneet. Silti ne eivät poista tosiasiaa siitä, että dialogin, valintojen ja priorisointien kautta – koskevat ne sitten sisältöjä tai rakennuksia – laadusta on mahdollista pitää kiinni.

Koska jos ei tehdä valintoja, niin mikään raha ei riitä. Mikään veronkorotus tai tuotto ei riitä. Vastuullisuutta tarvitaan. Kokoomus on valmis säilyttämään laadukkaat sivistyspalvelut. Mutta Kokoomus ei ole valmis tekemään sitä mihin hintaan hyvänsä: vastuullinen taloudenpito varmistaa sen, että laadukkaat sivistyspalvelut ja turvallinen arki ovat todellisuutta kaikenikäisille myös tulevaisuudessa.

Siitä me haluamme pitää kiinni, koska sivistys ja koulutus ovat yhteiskuntamme kivijalka.

Myös elinvoimapuhetta tarvitaan. Elinvoimaan, kasvuun ja kasvun dynamiikkaan liittyy oleellisesti omaisuuden tuotto, mikäli omaisuutta on. Nimenomaan sitä omaisuuden tuottoa käytetään palveluiden järjestämiseen ja käyttötalouteen – kun taas itse omaisuutta tai myyntituloja ei tule käyttää käyttötalouteen, aivan niin kuin parlamentaarisesti on jo linjattu.

Kun emme hyväksy jäädytettyjä indeksejä tai palkanalennuksia, niin siksi kasvavien kulujen ja velkojen lyhennyksiin on löydyttävä kasvun kautta tulevia lisäeuroja.

Verojen korotus hyydyttää talouskasvua, eikä silloin ajateltu korotus tuota sitä toivottua tuloa.

Siksi emme usko veronkorotusten olevan kaupunkien tervettä tulevaisuutta.

Tuotot, palvelut tai ajatellut hyödyt voivat kuitenkin jäädä konserniyhtiöistä tai omistuksista saamatta. Ja silloin tulee tehdä toimenpiteitä, etenkin kun valtio jaksotetusti leikkaa rahoitustaan.

Toimenpiteisiin voi myös ohjata lainsäädäntö tai oikeuden päätökset.

Lisäksi valtuutettujen suhtautuminen vuorovaikutteisiin hallintatapoihin ja poliittiseen johtamiseen vaihtelee, mikä tuo esiin luottamushenkilöiden erilaiset demokratiatulkinnat ja henkilökohtaisen osallistumishalukkuuden. Mikäli luottamushenkilö haluaa pysyttäytyä perinteisessä, lainsäädännön kautta määrittyvässä roolissa, jää hän etäälle vuorovaikutteisesta prosessista.

Toisaalta kuntalain §129 on kovin painavaa tekstiä soteuudistuksen jälkeisissä kunnissa, kun tulot puolittuivat mutta vanhat velat jäivät. Muutokset ovat valtavia ja isot linjat on jo hahmotettu.

Mitä kaupunkien pitää jatkossa omistaa? Se ”kaupunki 2.0” – mitkä ovat ne oleelliset asiat mihin keskittyä tässä hetkessä?

Arvoisa puheenjohtaja,

vastaukset ovat tässä salissa, ainakin ennen kuin seuraava kansallinen ja systeeminen uudistus tulee.

Talousarviokirja ei anna kaikkeen vastauksia. Se myös sisältää tulkinnanvaraisia suunnitelmia ja tietoja.

Kirja on strategioineen ohjenuora niille valinnoille joita yhdessä tehdään, välillä yksimielisesti ja välillä äänestäen. Nelivuotinen talouden tasapaino-ohjelma onkin tässä hetkessä hyvin perusteltu.

Eli, päätöksenteko tässä hetkessä, jotta tulevaisuutta voidaan tehdä.

Siksihän te olette täällä. Sitähän te teette. Sitähän me teemme.

Aina emme muista keskittyä olennaiseen, mutta se on inhimillistä.

Innokkuus ja suuret tunteet kertovat vain siitä, että välitämme Lahdesta ja sen tulevaisuudesta.

Oleellista on yhteistyö ja tulevat vaikeat ajat toivottavasti yhdistävät.

Kokoomus tekee mielellään yhteistyötä kanssanne jatkossakin, kaikkihan me haluamme samaa asiaa eli Lahden parasta – Lahes täydellistä.

Lahden tavoitteet on saatava oikeille raiteille – ja silloin , hyvät ystävät , meillä taitaa olla sama suunta.

Kiitos.

TULEVAISUUS ON SE LAHDEN JUTTU.

Valtuuston TA23-kokous 28.11.2022

Arvoisa herra puheenjohtaja,

Hyvät valtuutetut.

Kaupunginhallitus yllätti monet ja tuo valtuustolle päätettäväksi täysin yksimielisen talousarvioesityksen.

Neuvotellut kompromissit kaupunginhallituksen huoneessa olivat niin vahvat, että jokaisen muutoksen kaupunginjohtaja otti omiin nimiinsä.

Tälläinen yhteisymmärrys sitouttaa myös virkamiehet päätettyyn talousarvioon parhaiten.

Kokoomusryhmä kannattaa tehtyä talousarvioesitystä.

Yllättävää on, että valtuuston isoimpaan ryhmään saatiin erilainen ohjeistus viime hetkellä, jota heidän valtuutettujensa on ilmeisesti noudatettava (?).

Samalla kun tulevaisuus näyttää monin tavoin haasteelliselta, ennustaminen epävarmalta ja globaalisti asiat voisivat olla paremminkin, niin meidän pitää uskoa Lahteen ja Lahden tulevaisuuteen.

Koska tulevaisuus on se Lahden juttu.

Joskus asiat menevät huonommin, ennen kuin menevät paremmin.

Siksi pitää olla valmis tekemään kovasti töitä sekä kipeitä päätöksiä seuraavien vuosien aikana, jotta olemme vahvempia tämän vuosikymmenen lopussa.

Talousarvion mukaan ensi vuosi vielä pärjätään, mutta vuodet 2024 ja 2025 näyttävät nyt niin haasteellisilta, että mittavia rakenteellisia uudistuksia tullaan tekemään.

Veroja korottamalla ei koskaan elvytetä taloutta eikä sillä luoda yrittämisen edellytyksiä.

Elinvoima kannattelee sivistystä.

Elinvoima luo perustan peruspalveluille.

Sivistys tuottaa elinvoiman tekijöitä.

Tulevaisuuden kaupungin päätehtävät ovat toisiaan ruokkiva kehä, johon meidän tulee panostaa.

Työllisten määrän kasvu ja työttömien määrän lasku tavoiteltavalle valtakunnan keskiarvon tasolle auttaa parhaiten kaupunkimme tulevaisuuden rahoituskapeikoissa.

Kokoomusryhmä esitti useita kysymyksiä viranhaltijoille ennen KH:n talousarviokokousta, jotta ymmärtäisimme kokonaisuuden paremmin. Useimmat kuntien lisääntyvistä tehtävistä määritellään lain ja asetuksin ministeriöistä tai eduskunnasta – tehtävien lisääminen tai mitoitusten määrittely luo paineita palvelutuotannollemme sekä nostaa kustannuksiamme.

Näitä kustannuksia ei valtionosuuksin koskaan korvata kunnille täysimääräisesti.

Se on asia, jonka kanssa meidän on elettävä ja pärjättävä – keskitytään siis asioihin joihin voimme vaikuttaa. 

Arvoisa Puheenjohtaja,

Kokoomus on valmis tulevaisuustalkoisiin.

Tiedämme talouden tasapainottamisen vaativan toimenpiteitä.

Kovalla työllä saadaan aikaan vastuullinen taloudenpito ja Lahti oikeille raiteille.

Katsomme, että sivistyksen toiminnan tehostamista tarvitaan, mutta toimenpiteitä tulee kohdistaa ensisijaisesti muuhun kuin oppimisen tukeen.

Menokasvun tangenttimaista kasvukäyrää tulee loiventaa – muistutan että olemme jo vuosia lisänneet n. +10M€ per vuosi sivistyksen toimintamenoihin;

tämä panostus näyttää jatkuvan, joten puheet rahan vähentämisestä, leikkaamisesta ja ainaisesta säästämisestä ovat muunneltua totuutta.

(Toimintamenot v.2017 olivat 223M€ -> TA23 ne ovat n. 291M€ eli kasvua vajaa 70M€ -> TS2025 ne ovat jo arviolta reilut 307M€, kasvua n. +85M€).

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti yli puolitoista miljoonaa perusopetukseen, nuorisotoimeen, varhaiskasvatukseen sekä lukio-opetukseen vuodelle 2023.

Sivistyksen sekä konsernihallinnon palvelualueiden ennakoitavuutta pitää parantaa.

Sivistyksen vuosikello pyörii eri rytmissä kuin kalenterivuosi, siksi tarvitsemme monivuotisemman suunnitelman.

Kaupunginhallitus reagoi jo aiemmin syksyllä sivistyksen palvelualueen menokasvuun pyytämällä selvityksen palvelualueelta;

(lisätalousarvio, itse lautakunta ei puheenjohtajineen reagoinut budjetin pettämiseen millään tavoin?)

lisäksi TA23-käsittelyssä kaupunginhallitus ilmaisi tahtonaan, että palvelualueella pystyttäisiin määrittelemään palveluiden tavoitetaso, sekä laadullisesti että budjetin näkökulmasta.

Laatulattia ja hintakatto vai laatukatto ja hintalattia?

Tarvitaan palvelutason määrittely joka ottaa myös yhdessä sovitun budjetin huomioon.

Mitä ovat ne palvelut joita tarjoamme, ja mikä on maksimissaan se summa, jolla niitä järjestämme?

Sivistyksen palvelualueella pitää pystyä nämä määrittelemään, jotta järkevä rahoitus ja toimintavakaus voidaan saavuttaa tulevina vuosina.

Sivistys tekee tulevaisuutemme.

Lisäksi konsernimme eli omaisuutemme tulee tuottaa jatkossa paremmin ja muuttuvassa maailmassa konsernin riskitasoja sekä investointien priorisointeja on arvioitava jatkuvasti.

Tilankäyttöä palvelutoiminnassa tehostetaan, tarpeettomaksi käyvästä tilakannasta luovutaan, realisoidaan tai tarvittaessa puretaan

(kuten s.48 on kirjattu yhtenä konserni- ja tilajaoston tehtävistä).

Tavoitteena on vapauttaa pääomia tulevaisuuden kaupungin uusiin tarpeisiin ja luoda uutta omaisuutta ja arvonnousuja.

Kuten kaupunginsairaalan myynti osoitti, vapautimme n. 100M€ siitä toiminnasta joka ei enää kaupungille kuulu, sellaiseen toimintaan joka kaupunkia tulevaisuudessa kannattelee, eli elinvoimaan.

Se tarkoittaa esimerkiksi yritystontteja.

Elinvoima varmistaa tulevaisuutemme.

Arvoisa Puheenjohtaja,

Pidämme hyvänä parlamentaarisen työryhmän jatkoa ensi vuoden puolelle ja toivomme sen osaltaan tuottavan laadukkaita kehitysehdotuksia päätöksentekoon.

Tarvitaan yksimielisyyttä, sekä päätöksiä joihin kyetään sitoutumaan.

Nimenomaan valtuutettujen tekemiä päätöksiä, ei kasvottominen ja nimettömien taustaporukoiden linjauksia

(kun nämä eivät ole valmisteluun tai muuhunkaan parlamentaariseen valmisteluun osallistuneet).

Kokoomus tulee tekemään tänään ponsiesityksen.

Ehdotamme loppuvaltuustokaudelle puolueiden välistä valtuustosopimusta – valtuustosopimusta ei tälle vaalikaudelle ole tehty ja pidämme sitä valitettavana,

siksi haluaisimme osallistua asian korjaamiseen.

Sopimusehdotus on nyt sähköposteissanne ja toivomme että puolueiden välillä neuvotellen tälläinen sopimus voitaisiin tehdä ja siihen sitoutua.

Tarvittaessa osa ryhmistä voi käyttää sopimusehdotusta ylähuoneessa, alahuoneessa, toriparlamentissa sekä naapureiden katsottavana, jotta tietävät että saavat siihen sitoutua.

Kiitos.