TULEVAISUUS ON SE LAHDEN JUTTU.

Valtuuston TA23-kokous 28.11.2022

Arvoisa herra puheenjohtaja,

Hyvät valtuutetut.

Kaupunginhallitus yllätti monet ja tuo valtuustolle päätettäväksi täysin yksimielisen talousarvioesityksen.

Neuvotellut kompromissit kaupunginhallituksen huoneessa olivat niin vahvat, että jokaisen muutoksen kaupunginjohtaja otti omiin nimiinsä.

Tälläinen yhteisymmärrys sitouttaa myös virkamiehet päätettyyn talousarvioon parhaiten.

Kokoomusryhmä kannattaa tehtyä talousarvioesitystä.

Yllättävää on, että valtuuston isoimpaan ryhmään saatiin erilainen ohjeistus viime hetkellä, jota heidän valtuutettujensa on ilmeisesti noudatettava (?).

Samalla kun tulevaisuus näyttää monin tavoin haasteelliselta, ennustaminen epävarmalta ja globaalisti asiat voisivat olla paremminkin, niin meidän pitää uskoa Lahteen ja Lahden tulevaisuuteen.

Koska tulevaisuus on se Lahden juttu.

Joskus asiat menevät huonommin, ennen kuin menevät paremmin.

Siksi pitää olla valmis tekemään kovasti töitä sekä kipeitä päätöksiä seuraavien vuosien aikana, jotta olemme vahvempia tämän vuosikymmenen lopussa.

Talousarvion mukaan ensi vuosi vielä pärjätään, mutta vuodet 2024 ja 2025 näyttävät nyt niin haasteellisilta, että mittavia rakenteellisia uudistuksia tullaan tekemään.

Veroja korottamalla ei koskaan elvytetä taloutta eikä sillä luoda yrittämisen edellytyksiä.

Elinvoima kannattelee sivistystä.

Elinvoima luo perustan peruspalveluille.

Sivistys tuottaa elinvoiman tekijöitä.

Tulevaisuuden kaupungin päätehtävät ovat toisiaan ruokkiva kehä, johon meidän tulee panostaa.

Työllisten määrän kasvu ja työttömien määrän lasku tavoiteltavalle valtakunnan keskiarvon tasolle auttaa parhaiten kaupunkimme tulevaisuuden rahoituskapeikoissa.

Kokoomusryhmä esitti useita kysymyksiä viranhaltijoille ennen KH:n talousarviokokousta, jotta ymmärtäisimme kokonaisuuden paremmin. Useimmat kuntien lisääntyvistä tehtävistä määritellään lain ja asetuksin ministeriöistä tai eduskunnasta – tehtävien lisääminen tai mitoitusten määrittely luo paineita palvelutuotannollemme sekä nostaa kustannuksiamme.

Näitä kustannuksia ei valtionosuuksin koskaan korvata kunnille täysimääräisesti.

Se on asia, jonka kanssa meidän on elettävä ja pärjättävä – keskitytään siis asioihin joihin voimme vaikuttaa. 

Arvoisa Puheenjohtaja,

Kokoomus on valmis tulevaisuustalkoisiin.

Tiedämme talouden tasapainottamisen vaativan toimenpiteitä.

Kovalla työllä saadaan aikaan vastuullinen taloudenpito ja Lahti oikeille raiteille.

Katsomme, että sivistyksen toiminnan tehostamista tarvitaan, mutta toimenpiteitä tulee kohdistaa ensisijaisesti muuhun kuin oppimisen tukeen.

Menokasvun tangenttimaista kasvukäyrää tulee loiventaa – muistutan että olemme jo vuosia lisänneet n. +10M€ per vuosi sivistyksen toimintamenoihin;

tämä panostus näyttää jatkuvan, joten puheet rahan vähentämisestä, leikkaamisesta ja ainaisesta säästämisestä ovat muunneltua totuutta.

(Toimintamenot v.2017 olivat 223M€ -> TA23 ne ovat n. 291M€ eli kasvua vajaa 70M€ -> TS2025 ne ovat jo arviolta reilut 307M€, kasvua n. +85M€).

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti yli puolitoista miljoonaa perusopetukseen, nuorisotoimeen, varhaiskasvatukseen sekä lukio-opetukseen vuodelle 2023.

Sivistyksen sekä konsernihallinnon palvelualueiden ennakoitavuutta pitää parantaa.

Sivistyksen vuosikello pyörii eri rytmissä kuin kalenterivuosi, siksi tarvitsemme monivuotisemman suunnitelman.

Kaupunginhallitus reagoi jo aiemmin syksyllä sivistyksen palvelualueen menokasvuun pyytämällä selvityksen palvelualueelta;

(lisätalousarvio, itse lautakunta ei puheenjohtajineen reagoinut budjetin pettämiseen millään tavoin?)

lisäksi TA23-käsittelyssä kaupunginhallitus ilmaisi tahtonaan, että palvelualueella pystyttäisiin määrittelemään palveluiden tavoitetaso, sekä laadullisesti että budjetin näkökulmasta.

Laatulattia ja hintakatto vai laatukatto ja hintalattia?

Tarvitaan palvelutason määrittely joka ottaa myös yhdessä sovitun budjetin huomioon.

Mitä ovat ne palvelut joita tarjoamme, ja mikä on maksimissaan se summa, jolla niitä järjestämme?

Sivistyksen palvelualueella pitää pystyä nämä määrittelemään, jotta järkevä rahoitus ja toimintavakaus voidaan saavuttaa tulevina vuosina.

Sivistys tekee tulevaisuutemme.

Lisäksi konsernimme eli omaisuutemme tulee tuottaa jatkossa paremmin ja muuttuvassa maailmassa konsernin riskitasoja sekä investointien priorisointeja on arvioitava jatkuvasti.

Tilankäyttöä palvelutoiminnassa tehostetaan, tarpeettomaksi käyvästä tilakannasta luovutaan, realisoidaan tai tarvittaessa puretaan

(kuten s.48 on kirjattu yhtenä konserni- ja tilajaoston tehtävistä).

Tavoitteena on vapauttaa pääomia tulevaisuuden kaupungin uusiin tarpeisiin ja luoda uutta omaisuutta ja arvonnousuja.

Kuten kaupunginsairaalan myynti osoitti, vapautimme n. 100M€ siitä toiminnasta joka ei enää kaupungille kuulu, sellaiseen toimintaan joka kaupunkia tulevaisuudessa kannattelee, eli elinvoimaan.

Se tarkoittaa esimerkiksi yritystontteja.

Elinvoima varmistaa tulevaisuutemme.

Arvoisa Puheenjohtaja,

Pidämme hyvänä parlamentaarisen työryhmän jatkoa ensi vuoden puolelle ja toivomme sen osaltaan tuottavan laadukkaita kehitysehdotuksia päätöksentekoon.

Tarvitaan yksimielisyyttä, sekä päätöksiä joihin kyetään sitoutumaan.

Nimenomaan valtuutettujen tekemiä päätöksiä, ei kasvottominen ja nimettömien taustaporukoiden linjauksia

(kun nämä eivät ole valmisteluun tai muuhunkaan parlamentaariseen valmisteluun osallistuneet).

Kokoomus tulee tekemään tänään ponsiesityksen.

Ehdotamme loppuvaltuustokaudelle puolueiden välistä valtuustosopimusta – valtuustosopimusta ei tälle vaalikaudelle ole tehty ja pidämme sitä valitettavana,

siksi haluaisimme osallistua asian korjaamiseen.

Sopimusehdotus on nyt sähköposteissanne ja toivomme että puolueiden välillä neuvotellen tälläinen sopimus voitaisiin tehdä ja siihen sitoutua.

Tarvittaessa osa ryhmistä voi käyttää sopimusehdotusta ylähuoneessa, alahuoneessa, toriparlamentissa sekä naapureiden katsottavana, jotta tietävät että saavat siihen sitoutua.

Kiitos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *